LEARN АКАДЕМІЯ WORK ПОДАТКОВОГО CREATE ПРАВА

МОДУЛІ
01

Сутність та адміністрування податкових платежів : проблеми теорії та практики

Гетманцев Данило
ТЕМИ:

Сутність та адміністрування податкових платежів : проблеми теорії та практики

 • Структура елементів податку
 • Нормативність та ретроактивність
 • Алгоритм визначення податкового резиденства
 • Права та обов’язки суб’єктів податкових правовідносин
 • Ключові моменти процедури погашення податкового боргу
02

ПДФО. ЄСВ. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності.

Бойко Наталія
Чарторийський Костянтин
ТЕМИ:

ПДФО ЄСВ

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності

 • Платники та об’єкт оподаткування ПДФО
 • Податкові пільги з ПДФО
 • Порядок оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб (в тому числі доходів КІК)
 • Декларування доходів фізичних осіб
 • ЄСВ: платники, об’єкт, відповідальність
 • Загальна характеристика суб’єктів оподаткування єдиним податком
 • Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп
 • Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку
 • Види ставок для платників єдиного податку
 • Податковий період, порядок нарахування та строк сплати єдиного податку, строк та порядок подання звітності
03

Податок на прибуток підприємств

Ходаковська Галина
Ходаковський Павло
ТЕМИ:

Податок на прибуток підприємств (бухгалтерський підхід)

Податок на прибуток підприємств (податковий підхід)

 • Основні нормативні документи, GAAP UA, IFRS(ISA)
 • Первинні документи та звітність
 • Загальна інформація про податок на прибуток
 • Податкові різниці від операційної діяльності (постійні різниці, необоротні активи, дебіторська заборгованість, операції з дисконтуванням)
 • Практичне завдання
 • Податкові різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій
 • Різниці, які виникають при виплаті роялті
 • Правила «тонкої капіталізації» в українському законодавстві і в міжнародному контексті
 • Оподаткування окремих видів діяльності та операцій (страхування, операції з цінними паперами, оподаткування доходів нерезидентів)
 • Оподаткування постійних представництв
 • Податок на виведений капітал та міжнародні тренди оподаткування податком на прибуток
04

Трансфертне ціноутворення

Мішин Микола
Кругляк Вячеслав
ТЕМИ:

Трансфертне ціноутворення

Трансфертне ціноутворення

 • Норми українського законодавства щодо трансфертного ціноутворення та основні міжнародні методичні документи та ініціативи, що регламентують ТЦ.
 • Принципи ТЦ. «Принцип на відстані витягнутої руки».
 • Визначення контрольованих операцій та пов’язаних осіб для цілей ТЦ.
 • Методи визначення ціни/рентабельності у контрольованих операціях.
 • Складові аналізу відповідності принципу «витягнутої руки»
 • Форми здійснення податкового контролю за ТЦ.
 • Практика податкового контролю за трансфертним ціноутворенням:
 • Практичні приклади доведення відповідності або невідповідності принципу «витягнутої руки» на прикладах найбільш показових результатів перевірок
 • Судова практика щодо ТЦ в Україні на прикладах найбільш цікавих(показових) судових рішень.
05

Міжнародне оподаткування

Чайка Олег
ТЕМИ:

Міжнародне оподаткування

Міжнародне оподаткування

 • Взаємодія міжнародного та українського оподаткування
 • Податок у джерела виплати. Податкові пільги та умови їх застосування (резиденство, БВ, GAAR (PPT), тощо). Подвійне оподаткування та методи його усунення.
 • Модельні податкові конвенції та коментарі до них
 • Постійні представництва та нещодавні зміни.
 • Тонка (недостатня) капіталізація
 • Основи податкового планування. Транскордонні угоди купівлі – продажу бізнесу. Оподаткування дивідендів та інвест. доходів (приріст капіталу)
 • План BEPS та MLI
06

Податок на додану вартість

Реун Андрій
ТЕМИ:

ПДВ

ПДВ

 • Загальні правила ПДВ
 • Система електронного адміністрування ПДВ
 • Податковий кредит та проблемні питання реєстрації податкових накладних
 • Бюджетне відшкодування ПДВ
 • ПДВ-особливості операцій з нерезидентами
 • Актуальна судова практика з питань ПДВ
07

Акциз, місцеві податки та рентна плата. Митні платежі

Оджиковський Віталій
Сокур Євгеній
Чуйко Олена
ТЕМИ:

Акциз, місцеві податки та рентна плата

Митні платежі

 • Оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.
 • Особливості функціонування СЕАРП та СЕ.
 • Податок на майно
 • Рентна плата та екологічний податок
 • Оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються через митний кордон України
 • Митна вартість товарів. Країна походження товарів. Класифікація товарів.
 • Судова практика у сфері реалізації державної митної політики та митної справи.
08

Податкові перевірки та адміністративне оскарження. Основні тенденції судової практики в податкових спорах. Судовий захист прав платників. ЄСПЛ.

Оджиковський Віталій
Чарторийський Костянтин
Олендер Ігор
Поляничко Антон
ТЕМИ:

Податкові перевірки та адміністративне оскарження. Основні тенденції судової практики в податкових спорах.

Судовий захист прав платників. Практика ЄСПЛ

 • Форми податкового контролю
 • Види податкових перевірок та правові підстави їх проведення
 • Запити контролюючого органу та порядок надання відповіді
 • Податкові наслідки недопуску до перевірки
 • Адміністративне та судове оскарження.
 • Основні тенденції судової практики
 • Податкові спори ЄСПЛ
09

ПРАКТИКУМ МІЖНАРОДНЕ ОПОДАТКУВАННЯ(1-2)

Соловйова Ольга
Ходаковський Павло
ТЕМИ:

МІЖНАРОДНИЙ БАНКІНГ ДЛЯ КЛІЄНТІВ: ДЕ ВІДКРИВАТИ РАХУНКИ І ЯК ПРАЦЮВАТИ З БАНКАМИ? ТРУДНОЩІ ВІДКРИТТЯ І ВЕДЕННЯ РАХУНКІВ В ІНОЗЕМНИХ БАНКАХ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНОЗЕМНИХ ЮРИСДИКЦІЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТИПІВ СТРУКТУР (ХОЛДИНГОВІ, IP, ФІНАНСОВІ, ТОРГОВІ КОМПАНІЇ)

 • Особливості відкриття рахунків нерезидентам. AML, ухилення від сплати податків та інші ризики для банків по роботі з клієнтами.
 • Процес відкриття рахунків нерезидентам.
 • Бенефіціар з України: ризики?
 • Рахунки для фізичних осіб.
 • Як не втратити рахунок, популярні помилки.
 • Огляд платіжних систем. Практичні приклади різних банків ЄС.
 • Рекомендації, як ваші платежі будуть проходити без проблем.
 • Загальні принципи побудови закордонних корпоративних структур: основні елементи міцного фундаменту.
 • Як вплинули останні глобальні зміни та закон 466 – IX на побудову іноземних корпоративних структур?
 • Аналіз окремих юрисдикцій (ЄС, ОАЕ, Гонконг, Сінгапур, США): переваги та недоліки для корпоративного структурування, на що звернути увагу?
010

ПРАКТИКУМ МІЖНАРОДНЕ ОПОДАТКУВАННЯ(3-4)

Соловйова Ольга
Ходаковський Павло
ТЕМИ:

ПДВ В ЄС: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРИ РОБОТІ З КОМПАНІЯМИ З ЄС?

ТРАНСКОРДОННІ ТРАНЗАКЦІЇ МІЖ РЕЗИДЕНТАМИ І НЕРЕЗИДЕНТАМИ УКРАЇНИ. ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ WHT ПРИ ВИПЛАТАХ ДИВІДЕНДІВ / ВІДСОТКІВ / РОЯЛТІ В РАМКАХ ЄС

 • Загальні поняття податку на додану вартість ЄС (податок з обороту).
 • Система VIES: коли виникає ПДВ, як правильно використовувати Reverse charge, повернення ПДВ, найпопулярніші схеми, триангулярні угоди, звільнення від ПДВ.
 • Вплив законодавчих змін на активні і пасивні фінансові потоки в транзакціях між резидентами і нерезидентами України.
 • Що робити, щоб застосувати знижену ставку податку на репатріацію (WHT) при виплаті дивідендів, відсотків, роялті з України: регулювання і судова практика.
 • Коли і навіщо потрібен substance?
 • Обмеження на віднесення на витрати (застосування податкових різниць) при операціях з нерезидентами.
 • Актуальна практика застосування Директив ЄС (про материнські і дочірні компанії і про відсотки і роялті) і рішення суду справедливості ЄС у зв'язку з цим.
011

Революційні податкові зміни

Чарторийський Костянтин
Чайка Олег
Мішин Микола
ТЕМИ:

Революційні податкові зміни 2021

 • - Нові правила в частині застосування індивідуальних податкових консультацій;
 • - Відповідальність податкового органу за порушення посадових осіб;
 • - Податкові перевірки в 2021 році: як захистити себе та що нового?
 • - Що буде з мораторієм на податкові перевірки в 2021 році?
 • - Нові правила оформлення податкових повідомлень-рішень;
 • - Інститут вини платника податків в податкових правопорушеннях;
 • - Нові правила нарахування пені за податкові правопорушення.
 • - Тонка (недостатня) капіталізація
 • - Виплати нерезидентам доходів з України
 • - Відчуження нерезидентами інвестиційних активів (акцій, корпоративних прав)
 • - Розумна економічна причина (ділова мета)
 • - Постійні представництва нерезидентів
 • - Ліквідація іноземних структур
 • - Специфіка впровадження правил КІК
 • - Розширення ознак контрольованих операцій
 • - Оновлення методології обгрунтування принципу "витягнутої руки"
 • - Сировинні товари під прицілом
 • - Трирівнева документація з ТЦ
 • - Нові штрафні санкції щодо звітності з ТЦ
 • - Пропорційне коригування - нове життя старих норм
012

Податкові спори: тиша перед бурею?

Олендер Ігор
Чайка Олег
Чарторийський Костянтин
ТЕМИ:

Податкові спори: тиша перед бурею?

 • - Аналітика та статистика податкових спорів
 • - Топ 10 рішень Верховного Суду (ВС) з питань оподаткування:
 • - Новації в застосуванні процесуальних механізмів захисту платників
 • податків;
 • - Нереальність господарських операцій - не мейнстрімні рішення ВС;
 • і знову ПДВ;
 • - Операції з нерезидентами – далі буде тільки гірше.
 • - Тенденції податкових спорів у 2021 році.
РОЗКЛАД
МОДУЛЬ 1
Сутність та адміністрування податкових платежів : проблеми теорії та практики
19.09.2020
11:00-14:00
Сутність та адміністрування податкових платежів : проблеми теорії та практики
МОДУЛЬ 2
ПДФО. ЄСВ. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності.
22.09.2020
15.00-18.00
ПДФО ЄСВ
24.09.2020
15:00-18:00
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності
МОДУЛЬ 3
Податок на прибуток підприємств
29.09.2020
15.00-18.00
Податок на прибуток підприємств (бухгалтерський підхід)
01.10.2020
15.00-18.00
Податок на прибуток підприємств (податковий підхід)
МОДУЛЬ 4
Трансфертне ціноутворення
06.10.2020
15.00-18.00
Трансфертне ціноутворення
08.10.2020
15.00-18.00
Трансфертне ціноутворення
МОДУЛЬ 5
Міжнародне оподаткування
13.10.2020
15.00-18.00
Міжнародне оподаткування
15.10.2020
15.00-18.00
Міжнародне оподаткування
МОДУЛЬ 6
Податок на додану вартість
20.10.2020
15.00-18.00
ПДВ
22.10.2020
15.00-18.00
ПДВ
МОДУЛЬ 7
Акциз, місцеві податки та рентна плата. Митні платежі
27.10.2020
15.00-18.00
Акциз, місцеві податки та рентна плата
29.10.2020
15.00-18.00
Митні платежі
МОДУЛЬ 8
Податкові перевірки та адміністративне оскарження. Основні тенденції судової практики в податкових спорах. Судовий захист прав платників. ЄСПЛ.
03.11.2020
15.00-18.00
Податкові перевірки та адміністративне оскарження. Основні тенденції судової практики в податкових спорах.
06.11.2020
15:00-18:00
Судовий захист прав платників. Практика ЄСПЛ
МОДУЛЬ 9
ПРАКТИКУМ МІЖНАРОДНЕ ОПОДАТКУВАННЯ(1-2)
08.12.2020
16:00 - 17:30
МІЖНАРОДНИЙ БАНКІНГ ДЛЯ КЛІЄНТІВ: ДЕ ВІДКРИВАТИ РАХУНКИ І ЯК ПРАЦЮВАТИ З БАНКАМИ? ТРУДНОЩІ ВІДКРИТТЯ І ВЕДЕННЯ РАХУНКІВ В ІНОЗЕМНИХ БАНКАХ
10.12.2020
16:00 - 17:30
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНОЗЕМНИХ ЮРИСДИКЦІЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТИПІВ СТРУКТУР (ХОЛДИНГОВІ, IP, ФІНАНСОВІ, ТОРГОВІ КОМПАНІЇ)
МОДУЛЬ 10
ПРАКТИКУМ МІЖНАРОДНЕ ОПОДАТКУВАННЯ(3-4)
15.12.2020
16:00 - 17:30
ПДВ В ЄС: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРИ РОБОТІ З КОМПАНІЯМИ З ЄС?
17.12.2020
16:00 - 17:30
ТРАНСКОРДОННІ ТРАНЗАКЦІЇ МІЖ РЕЗИДЕНТАМИ І НЕРЕЗИДЕНТАМИ УКРАЇНИ. ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ WHT ПРИ ВИПЛАТАХ ДИВІДЕНДІВ / ВІДСОТКІВ / РОЯЛТІ В РАМКАХ ЄС
МОДУЛЬ 11
Революційні податкові зміни
27.01.2021
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
Революційні податкові зміни 2021
МОДУЛЬ 12
Податкові спори: тиша перед бурею?
28.01.2021
10.00-13.00
Податкові спори: тиша перед бурею?
З Вами зв’яжется менеджер в найближчий час.